ingeladen:
Gebruiker:
Wachtwoord:
Wachtwoord vergeten

Piraten uit het Noorden

Altijd nieuwsgierig!
Zoek etherpiraat:   snel rapporten plaatsen
Home > Uitleg metingen

Uitleg metingen

20-okt-10
20-okt-10
20-okt-10
Voor de kenners onder ons zal de pagina "metingen" geen geheimen hebben. Maar het is goed voor te stellen dat een leek hier niks van braden kan. Vandaar deze uitleg. Iedereen is vrij om dit verhaal te verbeteren of aan te vullen.

Frequentie zwaai

De frequentie deviatie ("zwaai") mag niet de maximale "piek" van 75 kHz overschrijden. Deze piek wordt ook duidelijk aangegeven met vertikale lijn. Dit is precies wat een broadcast processor doet, het zorgt ervoor dat je niet een onnodig breed signaal hebt. In het grafiek zie alle pieken op een rij: hoe vaak komt een piek voor. De piek van 64 kHz het vaakst voor (daarom raakt hij daar de bovenkant aan, 100%). Als er pieken zijn die boven de 75 kHz uitkomen, worden ze rood gekleurd. Deze meting is dus goed.

Stereo, RDS en Fase

De klokjes van stereo en rds geven het level aan. De sinus van de stereo en de rds behoren synchroon te lopen. Als ze niet gelijk lopen, dan is er een faseverschil. Als het faseverschil groter is dan 10% (-10% of +10%) dan staat de pijl in het rood. Als het faseverschil groter is dan 100% dan geeft de Pira75 geen getal meer aan. De website geeft dan aan: "Niet in fase" Het is wel aan te raden om dit wel te gebruiken. Het RDS signaal zal sneller opgepikt worden en er zullen minder bijgeluiden te horen zijn. Sommige ervaringen zijn dat het "in fase" lopen van het stereo en rds signaal niet zoveel uitmaakt.

Relatieve luidheid

De Pira75 kan ook een soort van "luidheid" meten. Dit wordt door Pira "Average Modulation Power" genoemd. Omdat het niet gaat om luidheid, wordt het op deze site "Relatieve luidheid" genoemd.

De meest toegepaste waarden volgens www.pira.cz:
Stereo: 6.8 kHz
RDS: 3.4 kHz*
Fase: 0
Audio gem.: 3 dBr

*Wanneer er gebruikt gemaakt van dynamische RDS, moet dit als een minimum worden beschouwd.

() | 20-okt-10 | rubliek: website